Aktualności

Kwesta 2019 – zostań wolontariuszem w zbiórce publicznej na cmentarzach kieleckich

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje, po raz 27 coroczną kwestę w dn. 1, 2, 3 XI (piątek, sobota, niedziela) 2019 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.
Na prowadzenie kwesty Stowarzyszenie uzyskało zgodę MSWiA pod numerem Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach , dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys., w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2012 – ponad 66 tysięcy złotych, w 2013 – 69 tys., a w 2014 – 66 tys., w 2015r.- 67 tys., w 2016r. – ponad 54 tys. zł, w 2017r. – ponad 52 tys., w 2018r. – ponad 70 tys.
Wsparcie od lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce, przez WKZ i Urząd Marszałkowski pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji ponad 190 obiektów,
W 2009 bylo to 12 pomników, m.in. grobowca Rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamiennego grobowca Rodziny Zeitheimów, grobowca Rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grobu płk. Trzcińskiego, czy pomnik ojca Kolumbina Tomaszewskiego.
W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne Rodziny Pączkowskich i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie Rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego.
W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.
W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwne nagrobki Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec a także kamienne Siedleckiej, Krenn.
W 2013 roku – roku 150 rocznicy poddano konserwacji 5 grobów powstańców styczniowych (Kolanowski, Sieradzka, ks. Michalski, Szelągowski, Skarżyński (cm. Stary, Nowy, Prawosławny), 2 nagrobki żeliwne w Białogonie (Wojas, Mojak), 9 nagrobków z których upadły krzyże, kurhan - prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku, 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.
W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym upadłe krzyże 4 szt., zniszczone klapy grobowców – 7 szt., uzupełniono zniszczone ogrodzenia żeliwne (Laskowski, Kirchner, Plewińska), żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (Kondaki) i inne.
W 2015 roku konserwacji poddano 15 obiektów, w tym żeliwny pomnik Brzezińskich, 4 zniszczone klapy do krypt, pomniki kamienne (Dunin, Szartowska, Kosmulska), na Cmentarzu Starym, kamienny sarkofag i pomnik Owczarewicz na Cmentarzu Prawosłąwnym, oraz jeden pomnik żeliwny na Cmentarzu Białogońskim. Wykonano również częściową modernizację Pomnika Katyńskiego.
W 2016 roku poddano konserwacji 17 pomników, w tym dwa figuralne: Bzowska, Jewlew, 2 pomniki żeliwne: Łukaniewiczów i Mieszkowskiech, pomnik prof. Krzyżanowskiej i pomnik Matyldy Saskiej oraz kilka zniszczonych klap do krypt.
W 2017 roku poddano konserwacji 15 pomników, w tym: 2 duże pomniki Taylorów i Rola-Różyckich, kamienne: Szymczykowska, Szubert, Strójwąs (cm. Nowy), żeliwny Łęckich, wróciły na cokoły klasyczne rzeźby ze stopów metali: Rozlau i Kuchcińska.
W 2018 roku poddano konserwacji 14 pomników oraz klapy (w tym 3 duże figuralne Kozłowiczowej, Więckowskich, Woźnicki, 2 sarkofagi, upadłe krzyże żeliwne i kamienne, oraz klapy krypt).
W 2019 roku poddano konserwacji ponad 30 obiektów.
W latach 1993 - 2019 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie na ponad 390 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.
Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczy ok.250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników
Na przestrzeni 27 lat kwestowało ok. 8,5 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej śp.Pani Urszula Kępkowska. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana. W bieżącym roku osoby, które wielokrotnie pomagały jako wolontariusze w kwestowaniu, zostaną wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.
Przed nami tegoroczna, 3 dniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy: Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna. Do kwestowania z jedną skrzynką potrzeba na jeden dzień 12 osób, do 30 skrzynek ponad 300 osób.
W bieżącym roku chcielibyśmy pozyskać do trzydniowego kwestowania w ustalonych miejscach z tą samą skrzynką znane sobie osoby – grupy: ze szkół, instytucji kultury, samorządów, urzędów, organizacji społecznych. Dotychczas w takiej formie pomagają nam uczniowie z kieleckich szkół.
Organizacja kwesty potrzebuje wcześniej reklamy i poparcia mediów: prasy, radia i telewizji, o co także prosimy, mając na uwadze pozytywne doświadczenie z lat ubiegłych. Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00 - 10.30, 10.30 - 12.00, 12.00 - 13.30, 13.30 - 15.00, 15.00 - 16.30 oraz 16,30 – 18,00 (tylko osoby pełnoletnie oraz młodzież szkolna z opiekunami) - prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy:
Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, tel. 690 042 973, tkalecinski@wp.pl
Stanisław Szrek - prezes SODN, tel. 41 34 620 67, 500 49 29 40.
Andrzej Kubera – wiceprezes SODN, tel. 602 699 784
Dariusz Kalina – tel. 668 515 453
Andrzej Wiatkowski – tel. 790 434 285
Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.
Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodnkielce.pl, www.cmentarzstary.pl
Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.

Jednocześnie SODN apeluje do Kielczan chętnych podjęcia się pracy społecznej o pomoc w prowadzeniu i działalności Stowarzyszenia, w 4 komisjach tematycznych.

Z poważaniem
Stanisław Szrek
Edward Kaleciński
Tomasz Kaleciński
Andrzej Kubera
Dariusz Kalina
Andrzej Wiatkowski

25-CIE DZIAŁALNOŚCI I AKTUALNE PROBLEMY

W imieniu członków Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego przedstawiam krótka informacje o 25-ciu latach jego działalności i aktualnych problemach.

W okresie 1993-2018 kilkudziesięciu byłych i obecnych członków (o. 60-ciu osób) Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło ponad 800 różnych akcji, działań, projektów. Wiele z nich trwale istnieje w sferze materialnej: tablice, pomniki, zrekonstruowane zabytkowe nagrobki cmentarne, jak i duchowej: coroczne okolicznościowe uroczystości patriotyczno-religijne w naszym mieście i w województwie. Wiele tych projektów było zrealizowane przy udziale setek Kielczan m.in. kwesty cmentarne i uroczystości patriotyczne.
25 lat to długi okres. Ze Stowarzyszenia ubywa członków założycieli, członków działających w ubiegłym wieku. Ostatnio zmarli p. Stefan Karski, p. Urszula Kępkowska, p. Urszula Radziszewska. Następuje częściowa zmiana pokoleniowa. Aktualnie jest pilnie potrzebna pomoc młodszego pokolenia dla pozostałych w Stowarzyszeniu działaczy – głównie 70-cio, 80-cio latków. Brakuje corocznie pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu kwest cmentarnych (okres wrzesień-listopad). Jeśli w bieżącym roku nie nastąpi wzmocnienie Stowarzyszenia przez nowych społeczników, to będzie problem z organizacją tegorocznej 26-tej kwesty i może się ona nie odbyć. Nie chcielibyśmy takiej sytuacji.
Potrzeba kilkunastu osób do przygotowania i przeprowadzenia kwesty oraz ok. 600 wolontariuszy, którzy fizycznie z puszkami będą kwestować na kieleckich cmentarzach przez 2 dni tj. 1 i 2 listopada. Osobom stale kwestujących będziemy wręczać książkę „Cmentarze Kielc”. Oczekujemy na zorganizowane grupy Radnych, działaczy społecznych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, regionalistów i inne osoby.
Od lat apelujemy do kuratorium, dyrekcji i nauczycieli kieleckich szkół o pomoc w tym zakresie, uzyskując nie zawsze oczekiwany skutek.
Po pozyskaniu i poznaniu nowych członków chcielibyśmy ich włączyć do kierowania Stowarzyszeniem jako zarząd kolejnej kadencji. Na pewno warto kontynuować działania statutowe Stowarzyszenia na niwie pamięci, tradycji i zobowiązań wobec wcześniejszych pokoleń.
Tak, jak przed 10-ciu laty p. Stefan Karski przekazał w moje ręce kierownictwo Stowarzyszenia, wtedy kilku nowych członków wzmocniło działającą grupę, tak też i teraz jest taka potrzeba wzmocnienia, tym bardziej, że mamy dużo pomysłów związanych z ważnymi rocznicami w latach 2018-2020. Kielczanie, zaangażujcie się społecznie w prace Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego, zapraszamy na nasze otwarte zebrania do Wojewódzkiego Domu Kultury o godz. 17.00 w ostatni poniedziałek każdego miesiąca ( w m-cach wrzesień , październik zebrania takie są częstsze).

Zainteresowanych prosimy o kontakt :
Stanisław Szrek tel. 500 49 29 40,
Tomasz Kaleciński tel. 690 042 973.
w WDK (portiernia lub pokój nr. 15 – kasa kina „Fenomen”), do 25 maja 2017, wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich i kosztorysu.

Kalendarz wydarzeń

  • Ogłoszenie

    MAJ 2019

  • Ogłoszenie

    SIERPEIŃ 2018