Aktualności

Ogłoszenie o pracach konserwatorskich w 2022 r.

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, poszukuje wykonawców planowanych prac konserwatorskich zabytkowych nagrobków i rzeźb na cmentarzach kieleckich, w 2022 roku (dotyczy ok. 10-ciu pomników kamiennych – pełny zakres prac konserwatorskich i ok. 10-ciu klap pomników żeliwnych w alei głównej i bocznych cmentarza Starego).

Bliższe informacje można uzyskać u członków Stowarzyszenia pod następującymi numerami:

Stanisław Szrek 41 34 620 67, 500 49 29 40,
Leszek Bukowski 600 001 106,
Michał Włodarczyk 660 976 668.


Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w/w członkowie Stowarzyszenia w obecności kierownika Cmentarza, przedstawiciela WKZ i UM Kielce, wskażą zainteresowanym wykonawcom poszczególne obiekty do konserwacji. Typowanie w terminie 1.06 – 7.06.2022r.

Oferty prosimy składać w WDK (portiernia), do 8 czerwca 2022 wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich i kosztorysu.

Ogłoszenie o pracach konserwatorskich w 2021 r.

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, poszukuje wykonawców planowanych prac konserwacyjnych zabytkowych nagrobków i rzeźb na cmentarzach kieleckich, w 2021 roku (dotyczy ok. 10-ciu pomników kamiennych – pełny zakres prac konserwatorskich i ok. 10-ciu klap pomników żeliwnych w alei głównej i bocznych cmentarza Starego).

Bliższe informacje można uzyskać u członków Stowarzyszenia pod następującymi numerami:

Stanisław Szrek: 41 34 620 67, 500 49 29 40,
Edward Kaleciński: 41 34 28 439, 694 380 986,
Dariusz Kalina: 668 515 453.

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w/w członkowie Stowarzyszenia w obecności kierownika Cmentarza i przedstawiciela WKZ, wskażą zainteresowanym wykonawcom poszczególne obiekty do konserwacji.

Oferty prosimy składać w WDK (portiernia), do 15 lipca 2021 wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich i kosztorysu

Kalendarz wydarzeń

  • Ogłoszenie

    CZERWIEC 2021

  • Ogłoszenie

    SIERPEIŃ 2018