O naszym Stowarzyszeniu

Najważniejsze informacje o SODN w Kielcach


STATUT STOWARZYSZENIA OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W KIELCACH

SODN w Kielcach WDK im. J. Piłsudskiego - ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
KRS: 0000043227     NIP: 657-23-15-707

Numer konta bankowego PKO BP O/Kielce: 82 1020 2629 0000 9102 0096 6010

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach jest organizacja pozarządową pożytku publicznego, powstało na przełomie 1992/1993. Powołały je osoby, które w latach 1988-1991 realizowały społecznie odbudowę pomnika Czwórki Legionowej. Zadania statutowe Stowarzyszenia przez 23 lata realizowało społecznie kilkadziesiąt osób. We wcześniejszych latach pracowało społecznie ok. 40 osób, dziś ok. 20 (Stowarzyszenie tworzą głównie ludzie starsi).

W ramach SODN działają 4 komisje, które realizują różne tematy, niejednokrotnie corocznie, angażując również osoby z zewnątrz, w tym młodzież:

Komisja Tradycji Obywatelskiej i Patriotycznej - zrealizowano ponad 200 projektów, jak i uroczystości patriotyczno-religijne, spotkania z młodzieżą.

Komisja Ochrony Dóbr Kultury Materialnej - ponad 70 realizacji: pomniki, głazy, tablice.

Komisja wspierania Polskości za Granicą - to ponad 60 kwest przykościelnych, z których środki finansowe były przeznaczane na pomoc dziedziom i młodzieży z Kresów Wschodnich.

Komisja Opieki nad Cmentarzami Kieleckimi - dotychczas 23 kwesty cmentarne, angażujące ostatnio ok.200 dorosłych i 600/700 młodzieży, jako wolontariuszy. Środki uzyskane przez te lata pozwoliły wykonać specjalistyczne konserwacje ponad 350 zabytkowych nagrobków kamiennych i żeliwnych.

SODN zaprasza w swoje szeregi ludzi dobrej woli do pracy spłecznej, na rzecz dziedzictwa narodowego, pamięci i tradycji.

I zarząd stowarzyszenia [od 27 stycznia 1993 do 4 czerwca 1996]

Prezes - Zbigniew Kowalczewski
Wicepreces - Tymoteusz Wróblewski
Sekretarz - Stefan Karski
Skarbnik - Urszula Kępkowska
Członek zarządu - Barbara Fiedler
Członek zarządu - Jan Łęcki
Członek zarządu - Stanisław Szrek

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca - Wojciech Arczyński
Członek - Urszula Radziszewska
Członek - Pelagia Barbicka

Aktualny zarząd stowarzyszenia [od czerwca 2012]

Prezes - Stanisław Szrek
Wicepreces - Andrzej Kubera
Sekretarz - Tomasz Kaleciński
Skarbnik - Włodzimierz Makowiecki
Członek zarządu - Henryk Dłużewski
Członek zarządu - Andrzej Wiatkowski

Aktualna komisja rewizyjna

Przewodnicząca - Urszula radziszewska
Członek - Mrian Nejman
Członek - Anna Woźniak