Zapisy online na kwesty

Formularz zapisów online

Niezbędne informacje

Jeżeli w ramach zbiórki zbierane są datki pieniężne, osoba kwestująca otrzymuje od przeprowadzającego zbiórkę puszkę na datki.
a. Osoba kwestująca rozpoczynający zbiórkę podpisuje na specjalnym protokole odbiór puszki z konkretnym numerem, potwierdzając tym samym otrzymanie puszki z nienaruszoną plombą zabezpieczającą i przejmując za puszkę pełną odpowiedzialność do czasu jej zdania.
Każda przekazana puszka jest zabezpieczona plombą zawierającą następujące informacje:
a. Numer puszki,
b. Nazwę i adres przeprowadzającego zbiórkę,
c. Numer zezwolenia z datą wydania, datą jego ważności oraz organem wydającym.

Nikomu poza osobom upoważnionym przez przeprowadzającego zbiórkę nie wolno pod żadnym pozorem samodzielnie otwierać puszek!